Tiroit hastalıkları, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülmektedir. Toplumun yüzde 2’sinde görülen tiroit hastalığı birçok nedene bağlı olarak gelişebildiği gibi en önemli sebeplerinden biri de iyot yetersizliğidir.

Kadınlarda daha fazla görülüyor!

Kilo verememe ve halsizlik gibi şikâyetler ile ortaya çıkabilen tiroit hormonundaki düzensizlikler, zamanla kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Tiroit hastalarının çok büyük bir kısmı kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlarda, erkeklere göre kabaca 15 kat daha fazla görülmektedir. Tüm yaş aralıklarında görüldüğü söylense de genelde 30-50 yaş arasında daha sıklıkta ortaya çıkabilmektedir. Vücut sağlığı için büyük önem taşıyan tiroit hormonundaki dengesizlikler, diğer organ ve sistemlerin çalışmasını da olumsun etkileyebilmektedir.

İyot hayati bir elementtir!

Metabolizma için hayati bir element olan iyot, fiziksel ve zihinsel fonksiyonların çoğunda rol oynamaktadır. Başta tiroit bezinin iyi çalışması ve yeterli hormon üretmesi olmak üzere fazla yağların yakılmasından bağışıklık sistemi ve vücudun ihtiyaç duyduğu enerji seviyesinin idamesine kadar birçok metabolik süreç için mutlaka dışarıdan alınması gerekmektedir.

Sebze meyvede iyot yetersiz olabilir!

İyot, doğada en çok deniz suyunda ve toprakta bulunmaktadır. Mineral formu suda çözüldüğünden erozyonla birlikte kayba uğramaktadır. Deniz suyundaki iyot ise, en yeterli miktarda deniz yosunlarından bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de kahverengi deniz yosundur.

Ascophyllum Nodosum!

Yetersiz alındığında ödem, üşüme, kilo alma, kronik yorgunluk, libido azalması/subfertilite, entelektüel beceri/kapasitede azalma ve sık hasta olmaya neden olabileceği gibi iyot eksikliğinin meme kanseri ile de ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Doğal iyotun en bol bulunduğu kaynaklar deniz yosunu, özellikle de makro alglerdir. Vervella, İskoçya ve Norveçin bakir kıyılarından gelen %100 organik kahverengi deniz yosunu algleridir.

Detaylı bilgi için; www.vervella.com Vervella

Sevgi ve Sağlık ile Kalın,
Sencer Bulut
International Sport Nutritionist & Health Coach
Certified Banting Coach – The Noakes Foundation